Om huset

Norra Hamngatan 40 – Göteborgs första hus byggt i betong
Tidningsartikeln från 1912 

Byggnaden på fastigheten Nordstaden 10:18 (Norra Hamngatan 40/Nils Ericssonsgatan 25) uppfördes 1912-14 efter ritningar av arkitekten A Bjerke. Byggherre var apotekaren O Björsell. Här inreddes lokaler för Apoteket Vasen. Huset innehöll också läkarmottagning, kontor och bostäder.

Byggnaden är utformad i nationalromantisk stil med kvardröjande drag av jugend. Den har fem våningar och ett högt tegelklätt tak. I vinkeln mellan takfallen finns ett kopparklätt torn med en spira som sträcker sig ett stycke ovanför taknocken. Gavelpartiet framhävs genom ett högt "burspråk".

Trapphuset är delvis välbevarat och har värdefulla detaljer, bland annat ursprungliga kraftiga tamburdörrar, blyspröjsade fönster och dekormålning med motiv som anknyter till apoteksverksamheten.

Byggnaden som helhet är väl omhändertagen. Bland annat har den ursprungliga takspiran ersatts med en nytillverkad helt i originalets utseende.

Källa: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg